Algemene Voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden. U kunt deze ook downloaden als pdf

Algemene voorwaarden (pdf, 78kb)

 

Sportwijzer B.V.

Algemene voorwaarden

1. Reserveringen zijn definitief wanneer deze als zodanig worden doorgegeven. De orderbevestiging moet daarna per direct worden teruggestuurd naar Sportwijzer B.V.

2. Annuleren van een opdracht, een deel van de opdracht, en / of het wijzigen van het aantal personen, kan alleen schriftelijk. In ieder geval wordt 25 % in rekening gebracht. Bij annulering binnen:

– 28 dagen voor de activiteit, wordt er 50%

– 21 dagen voor de activiteit, wordt er 75%

– 14 dagen voor de activiteit, wordt er 100%

van de overeengekomen prijs in rekening gebracht.

3. Via Sportwijzer B.V. kunt u zich verzekeren tegen calamiteiten.

4. Onze arrangementen zijn op basis van maximaal vier aaneengesloten draaiuren, tenzij uitdrukkelijk anders door Sportwijzer B.V. is vermeld. Wanneer een arrangement langer duurt buiten de verantwoordelijkheid van Sportwijzer B.V., dan worden daarvoor de extra kosten in rekening gebracht, zijnde € 32,50 per uur, per begeleid(st)er, exclusief het gebruik van de materialen.

5. Al onze prijzen bij begeleide evenementen zijn exclusief 21% BTW en transportkosten. Voor de transportkosten berekenen wij € 0,60 per kilometer, met een minimum van € 34,00 per opdracht. Voor transportkosten van materiaalverhuur, verwijzen wij u naar artikel 14.

6. Sportwijzer B.V. is niet aansprakelijk voor enig letsel, door welk toeval of ongeval dan ook, aangebracht aan de gebruikers voor, tijdens of na de activiteit.

7. Bij reserveringen met een waarde minder dan € 100,00 worden er € 7,50 administratiekosten in rekening gebracht, indien u hiervoor een orderbevestiging of een factuur wilt ontvangen.

8. Bij reserveringen van meer dan € 750,00 dient vooraf een aanbetaling plaats te vinden van 50% van het totaalbedrag. Deze aanbetaling geschiedt via automatische incasso (éénmalige machtiging) binnen 14 dagen na aanbetalingfactuurdatum. Indien aan deze voorwaarde niet kan worden voldaan, heeft Sportwijzer B.V. het recht de reservering ongedaan te maken.

9. Bij reserveringen binnen 14 dagen, met uitzondering van materiaalverhuur op afhaalbasis, berekent Sportwijzer een meerwerktoeslag van 15%.

Extra voorwaarden materiaalverhuur

10. De opdrachtgever / huurder dient de gehuurde materialen na de huurperiode weer in de oorspronkelijke staat terug te brengen, op straffe van minimaal € 60,00 per object. Bij opblaasbare materialen wordt per object vooraf een borg van € 60,00 ingehouden. Deze borg ontvangt men na het goed retourneren van het object retour.

11. Bij het te laat retourneren van de gehuurde materialen, tenzij na overleg anders is overeengekomen, zal een extra bedrag in rekening worden gebracht, afhankelijk van de aard en hoeveelheid van het gehuurde materiaal, met een minimum van € 25,00.

12. Bij vermissing en / of schade aan de materialen en bijbehorende attributen, veroorzaakt tijdens transport of gebruik, worden de gehele kosten in rekening gebracht bij de huurder. Bij constatering van schade c.q. mankementen dient dit direct doorgegeven te worden aan Sportwijzer B.V.

13. De opdrachtgever / huurder is verantwoordelijk voor het gehuurde materiaal, vanaf het moment van afhalen tot het tijdstip van terugbezorging.

14. Voor het bezorgen en / of ophalen van materialen berekent Sportwijzer B.V. een starttarief van € 39,00 excl. BTW plus € 0,60 excl. BTW per gereden kilometer.