Privacy en beveiligingsbeleid

Dit is de privacyverklaring van Sportwijzer B.V., gevestigd te Eibergen aan de Mors 15, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08049069. 

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij op deze pagina voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail info@sportwijzer.com of telefonisch op 0545 - 475 450. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing binnen de website van Sportwijzer B.V. Andere websites hanteren hun eigen privacy beleid. Sportwijzer B.V. raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.


Beveiliging persoonsgegevens
Sportwijzer B.V. treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. De gegevens worden online opgeslagen op beveiligde servers. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat wij die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de betreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinden
Als u informatie aanvraagt via onze website en/of zich bij ons aanmeldt, dan registreren wij persoonsgegevens van u. Sportwijzer B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Sportwijzer B.V. verwerkt alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens. De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door Sportwijzer B.V.:
Uitvoering van de overeenkomst:
• om contact met u te kunnen opnemen;
• om u informatie te sturen;
• voor het uitvoeren van de administratie;
• het uitvoeren van activiteiten.

Met uw toestemming:
• het versturen van nieuwsbrieven

Bewaren van persoonsgegevens
Sportwijzer B.V. bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die Sportwijzer B.V. langer moet bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst.

Website en Cookies
Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden, zoals de door een bezoeker meest opgevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor uw gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.
Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt Sportwijzer B.V. uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die Sportwijzer B.V. met u heeft, tenzij de Sportwijzer B.V. wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van het privacy beleid
Sportwijzer B.V. past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring worden opgenomen. Wij raden u dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal Sportwijzer B.V. er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of Sportwijzer B.V. wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via e-mail info@sportwijzer.com of telefonisch op 0545 - 475 450.


Neem contact op